Nazewnictwo nacechowane stylistycznie w utworach Franciszka Dionizego Kniaźnina

Jerzy Brzeziński

Poradnik Językowy 9/1975 s. 500-504
Dział: Artykuły