Adam Tadeusz Troskolański, Maszyny i urządzenia hydrauliczne. Pojęcia podstawowe, Poznań 1974

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9/1975 s. 505-506
Dział: Recenzje