Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji polskiej, Warszawa 1975

Witold Kochański

Poradnik Językowy 9/1975 s. 506-509
Dział: Recenzje