O inherentnej liczbie mnogiej liczebników ĆWIERĆ, PÓŁ i PÓŁTORA

Adam Przepiórkowski

Poradnik Językowy 9/2006 s. 78-87
Dział: Artykuły i rozprawy