Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 9/1975 s. 514-519
Dział: Co piszą o języku?