O dwóch typach motywacji leksemów rzeczownikowych we współczesnej polszczyźnie

Alicja Nagórko-Kufel [Alicja Nagórko]

Poradnik Językowy 10/1975 s. 525-532
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-istyka-ista/-ysta-ent