Wielomotywacyjność polskich przymiotników utworzonych formantem -cz(y)

Katarzyna Lubaczewska

Poradnik Językowy 10/1975 s. 533-538
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-cz(y)-niczy-alniczy-stwo-ctwo-awczy-eńczy-erczy-arniczy-owniczy-elniczy-aczy-ańczy-enniczy-eżczy-iczy-alczy-uńczy-ewczy-ętniczy-aszczy-niaczy