Struktura semantyczna rzeczowników odczasownikowych z przyrostkiem -acz

Krystyna Kleszczowa

Poradnik Językowy 10/1975 s. 539-545
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz