Klasyfikacja skrótowców polskich

Józef Młodyński

Poradnik Językowy 10/1975 s. 546-553
Dział: Artykuły