Rzeczownikowe neologizmy słowotwórcze w języku prasy (derywaty proste)

Krystyna Chruścińska [Krystyna Waszakowa]

Poradnik Językowy 10/1975 s. 560-567
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nie-enie-acja-ość-ek-ka-ak-ista/-ysta-izm/-yzm-owiec-arz-arka-acz-nia-alnia-arnia-ownia-isko/-ysko-ówka-ana