Typy homonimów słowotwórczych w czasownikach z przedrostkiem prze-

Teresa Aptacy

Poradnik Językowy 10/1975 s. 568-572
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
prze-o-(ob-)