Kryteria wydzielania przymiotnikowych antonimów słowotwórczych

Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 10/1975 s. 579-585
Dział: Artykuły