Dyrektorzy — dyrektorowie. Pleno titulo. Obrony prac doktorskich. Dynamiczność. Staroużyteczne. Otwarto czy otworzono?

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1975 s. 586-588
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów