Metody leksykograficznego opisu haseł przymiotników odrzeczownikowych w języku polskim

Włodzimierz Kowalski

Poradnik Językowy 6/1982 s. 397-406
Dział: Artykuły