Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku. Tom I Roty poznańskie, Poznań 1959; Tom II Roty pyzdrskie, Warszawa 1960; Tom III Roty kościańskie, Wrocław 1967; Tom IV Roty kaliskie, Wrocław 1974; Tom V A. Roty gnieźnieńskie, B. Roty konińskie, Wrocław 1981

Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 6/1982 s. 420-424
Dział: Recenzje