Hanna Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 6/1982 s. 424-425
Dział: Recenzje