Zygmunt Zagórski, Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski), Warszawa 1981

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 6/1982 s. 425-429
Dział: Recenzje