Modne przymiotniki (cd.)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 6/1982 s. 430-433
Dział: Co piszą o języku?