Funkcja performatywna języka

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 6/1982 s. 434-436
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów