Doc. dr hab. Jan Zaleski (1926—1981)

Józefa Kobylińska

Poradnik Językowy 7/1982 s. 437-440
Dział: Artykuły