* * *

Stanisław Szpakowicz

Poradnik Językowy 9/2006 s. 115-115
Dział: Wspomnienia, jubileusze