Imiesłowowy równoważnik zdania w perspektywie historycznej

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 7/1982 s. 456-470
Dział: Artykuły