Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1981

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 7/1982 s. 479-507
Dział: Bibliografia