Aktualne zagadnienia kultury języka w Polsce

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1982 s. 508-510
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów