Życiorys naukowy Profesora Andrzeja Markowskiego

Katarzyna Kłosińska [Katarzyna Mosiołek-Kłosińska]

Poradnik Językowy 10/2006 s. 3-8
Dział: Wspomnienia, jubileusze