Trzy przemówienia przewodniczącego polskiej delegacji biorącej udział w I Zjeździe Polonistów, Bonn 13-18.II.1978

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 8/1982 s. 572-575
Dział: Język polski za granicą