Z. N. Striekałowa, Morfołogija głagolnogo wida w sowriemiennom polskom literaturnom jazykie, Moskwa 1979 [Зоя Николаевна Стрекалова, Морфология глагольного вида в современном польском литературном языке, Москва 1979]

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 8/1982 s. 575-579
Dział: Język polski za granicą