O właściwościach semantycznych przymiotników oceniających

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 9/1982 s. 614-620
Dział: Artykuły