Lektorat języka polskiego w Jassach

Hanna Volovici

Poradnik Językowy 9/1982 s. 639-640
Dział: Język polski za granicą