Na marginesie najnowszych rosyjskich podręczników języka macedońskiego [Николай Семенович Ковалев,Македонский язык: учебное пособие для студентов филологических факультетов, Иваново 1977; Методические рекомендации к изучению фонетики македонского литературного языка, Иваново 1976]

Zuzanna Topolińska

Poradnik Językowy 9/1982 s. 649-651
Dział: Recenzje