Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 354, Socjolingwistyka 3, pod red. W. Lubasia, Warszawa — Kraków — Katowice 1980

Bogusław Wyderka

Poradnik Językowy 9/1982 s. 651-653
Dział: Recenzje