Edward Homa, Współczesne gwary Pomorza Środkowego. Studium socjologiczne, cz. I, II, Słupsk 1979

Bogusław Nowowiejski

Poradnik Językowy 9/1982 s. 654-656
Dział: Recenzje