Z powojennego słownictwa polskiego — nasiadówka

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 9/1982 s. 657-658
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
nasiadówka