Ciągi sufiksalne w derywatach odrzeczownikowych

Iwona Burkacka

Poradnik Językowy 10/2006 s. 19-30
Dział: Artykuły i rozprawy