Liczby w polskich i francuskich związkach frazeologicznych

Leon Zaręba

Poradnik Językowy 10/1982 s. 690-707
Dział: Artykuły