Fonia a grafia w nauczaniu młodzieży niemieckiej języka polskiego

Leon Sikorski

Poradnik Językowy 10/1982 s. 708-715
Dział: Język polski za granicą