Helena Zduńska, Język polski górniczych środowisk polonijnych w północnej Francji, Wrocław 1981

Władysław Miodunka

Poradnik Językowy 10/1982 s. 718-722
Dział: Język polski za granicą