Międzynarodowa Konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego MKS (Jabłonna pod Warszawą, 31.V. — 5.VI.1982 r.)

Jan Basara

Poradnik Językowy 10/1982 s. 723-724
Dział: Sprawozdania