Dzień bez błędów w prasie warszawskiej

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 10/1982 s. 730-732
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów