Bronisław Rocławski, System fonostatyczny współczesnego języka polskiego, Wrocław 1981

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 3/1982 s. 181-182
Dział: Recenzje