Krystyna Kwaśniewska-Mżyk, Język Franciszka Karpińskiego, Warszawa 1979

Krystyna Bobrowicz

Poradnik Językowy 3/1982 s. 182-184
Dział: Recenzje