T. M. Nikołajewa, Frazowaja intonacija sławjanskich jazykow, Moskwa 1977 [Татьяна Михайловна Николаева, Фразовая интонация славянских языков, Mocква 1977]

Kazimierz Przybyła

Poradnik Językowy 3/1982 s. 184-188
Dział: Recenzje