O pisowni kaszubskich nazw miejscowych

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 3/1982 s. 194-197
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów