Uwagi o współczesnych formach czasu przeszłego czasowników na -nąć

Teresa Wilkaniec

Poradnik Językowy 4/1982 s. 246-253
Dział: Artykuły