Leo Kantor, Aktiv Polska. Podręcznik dla początkujących oraz słowniczek, Sztokholm 1978

Małgorzata Faust

Poradnik Językowy 4/1982 s. 256-261
Dział: Język polski za granicą