Helena Zduńska, Język polski górniczych środowisk polonijnych w północnej Francji, Wrocław 1981

Halina Rybicka-Nowacka

Poradnik Językowy 4/1982 s. 266-269
Dział: Recenzje