Simon c. Dik, Functional Grammar, Amsterdam 1978

Ewa Danuta Zakrzewska

Poradnik Językowy 4/1982 s. 269-273
Dział: Recenzje