O poprawność języka prasy

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1982 s. 274-277
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów