Nazwiska dawnych mieszkańców Jeżewa na Podlasiu

Anna Berlińska

Poradnik Językowy 5/1982 s. 297-306
Dział: Artykuły