O potrzebach historii języka polskiego I. Przegląd ważniejszych stanowisk badawczych w rozważaniach historycznojęzykowych

Stanisław Borawski

Poradnik Językowy 5/1982 s. 317-333
Dział: Artykuły